Intralogistikspecialisten STILL GmbH lanserade den 1 februari en ny nordisk försäljnings- och serviceorganisation under ledning av en direktör i Norden. Fokus på konceptet är att skapa ökad kundnytta, ett partnerskaps- och digitaliseringskoncept till kunderna från en och samma leverantör.

STILL lanserar

Veidekke Anläggning Öst har fått uppdraget av Trafikverket att utföra så kallade skyddsarbeten, ovan och under jord, under en begränsad tidsperiod på Lovöns två tunnelentreprenader, som är en del av Förbifart Stockholm. Entreprenaden sker på löpande räkning med en beräknad volym på ca 100 MSEK.

Veidekke får förtroendet

Nordens ledande mässa och konferens för alla som arbetar med transport och logistik, såväl de som tillhandahåller och de som levererar tjänster inom området, är Logistik & Transport. Besökarna kan vara allt från beslutsfattare på ett varuägande bolag, importör eller exportör av varor till grossist, detaljist, e-handlare eller någonting däremellan.

Logistik & Transport

PMG Media Group AB
Box 26029
750 26 Uppsala

E-post: info@logistik.se