Martin & Servera samarbetar sedan flera år med Karma-appen som hjälper restauranger att minska matsvinnet. Nu utvecklas samarbetet så att Martin & Serveras kunder kan rädda färskvaror med kort datum från Martin & Serveras alla lager.

Samarbete räddar mat

En hög andel procent av deltagarna i Grönt Väders Klimatpanel känner att det är svårt att navigera bland matbutikernas utbud för att lyckas handla klimatsmart. Samtidigt upplever 30 procent att det delvis beror på bristande information vad gäller produkternas klimatpåverkan.

Klimatsmarta svenskar

Nordens ledande mässa och konferens för alla som arbetar med transport och logistik, såväl de som tillhandahåller och de som levererar tjänster inom området, är Logistik & Transport. Besökarna kan vara allt från beslutsfattare på ett varuägande bolag, importör eller exportör av varor till grossist, detaljist, e-handlare eller någonting däremellan.

Logistik & Transport

PMG Media Group AB
Box 26029
750 26 Uppsala

E-post: info@logistik.se