Monter: B07:32

www.orebro.se

Business Region Örebro

Business Region Örebro är ett partnerskap mellan kommuner i Örebro län och är länets samverkansplattform för näringslivsfrågor. Tillsammans arbetar de för att skapa tillväxt genom att få fler företag att starta, etablera sig och växa i regionen.

Monter: A02:02

www.brodit.se

Brodit AB

Brodit utvecklar och tillverkar produkter för montering av kommunikationsutrustning i fordon. Brodit startade 1983 och finns i Karlsborg, Västergötland i Sverige och har idag 130 anställda. Kunderna finns inom bil- och telefackhandeln. Företaget är marknadsledande i Skandinavien och exporterar till ett 30-tal länder.

Monter: B06:38

www.camfil.se

Camfil Svenska AB

Som ledande tillverkare av de bästa renluftslösningarna erbjuder vi kommersiella och industriella system för luftfiltrering och stoftavskiljning. Våra system förbättrar produktiviteten för personal och utrustning, minimerar energianvändningen och gynnar människors hälsa och miljön. Vi är övertygade om att de bästa lösningarna för våra kunder också är de bästa lösningarna för vår planet.

PMG Media Group AB
Box 26029
750 26 Uppsala

E-post: info@logistik.se